Farby przemysłowe i zagadnienia dotyczące środowiska 

Obowiązująca dyrektywa VOC (o lotnych związkach organicznych) zobowiązuje sektory przemysłowe, które wykorzystują rozpuszczalniki i bazujące na rozpuszczalnikach farby, do znacznego ograniczenia emisji. Podczas konstruowania receptur Teknos z wyprzedzeniem uwzględnił dyrektywę VOC i dlatego jest dziś jednym z niewielu producentów farb zdolnych do dostarczania przyjaznych środowisku różnorodnych produktów malarskich. 

Całkowicie wolne od rozpuszczalników farby proszkowe, praktycznie wolne od rozpuszczalników wodorozcieńczalne jedno- i dwuskładnikowe farby  oraz  wprowadzone ostatnio na rynek farby dwuskładnikowe o niezwykle wysokiej zawartości substnacji stałych, reprezentują najnowszą technologię. Ponadto listę uzupełnia zupełnie nowy typ farb jednopowłokowych o niskiej zawartości rozpuszczalnika. Są to farby szybkoschnące  i skracające proces malowania, dzięki czemu zwiększają przepustowość lakierni.  

Poniżej przedstawiono przykład ilości lotnych związków organicznych w systemach malarskich powszechnie stosowanych w przemyśle metalowym. Ilości wolnych związków organicznych są podane w metrach kwadratowych przy zalecanej grubości powłoki na sucho. 

System malarski K18 c
EP 200/3 rozpuszczalnikowy system epoksydowy Teknos
TEKNOPLAST PRIMER 3 80 µm
TEKNOPLAST PRIMER 3 60 µm
TEKNOPLAST 50/90 60 µm
200 µm

System malarski VOC 170 g/m²

System malarski K16 c
EP 200/3 wodorozcieńczalny epoksydowy system Teknos 
TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 80 µm
TEKNOPOX AQUA PRIMER 3 80 µm
TEKNOPOX AQUA 350/390 40 µm
200 µm

System malarski VOC 9.6 g/m²

Wszystkie karty techniczne Teknos podają zarówno ilość wolnych związków organicznych VOC (g/l) oraz całkowitą zawartość części stałych. Przy zastosowaniu tych wartości nasi klienci mogą skalkulować wartości wymagane przez władze. Ponadto oferujemy pomoc naszym głównym klientom w przeprowadzeniu kalkulacji związanych z dyrektywą VOC. Wyliczenia na podstawie ilości zużywanej farby prezentują całkowitą emisję VOC z uwzględnieniem typów lotnych związków organicznych oraz maksymalne dopuszczalne wartości rozpuszczalników i wymogi dotyczące redukcji.  

Aby wspomóc przemysłowych klientów Teknos stworzył broszurę o VOC, zawierającą wartości emisji dla poszczególnych systemów i produktów oraz jasne instrukcje do kalkulacji. W celu otrzymania więcej informacji o zagadnieniach związanych z dyrektywą VOC prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży pod tel. + 48 22 67 87 004