Recipient:
From address:
From name:
Subject:
Landingpage:

Broszury

 

Broszury korporacyjne


2013

Teknos in Focus

Czytaj o Grupie Teknos, która powstała w Finlandii w 1948 r. i jest obecnie jedną z największych fińskich firm rodzinnych

Farby antykorozyjne

2013

Systemy Malarskie Norsok M501

Systemy malarskie zgodne z normą Norsok M501, dla instalacji i urządzeń przybrzeżnych

2013

Systemy Malarskie do Rurociągów

Malowanie rurociągów farbami mokrymi i proszkowymi

2013

Handbook for Corrosion Protection

Podręcznik ochrony przeciwkorozyjnej powierzchni stalowych z zastosowaniem systemów malarskich

2013

Systemy Malarskie do Turbin Wiatrowych

Systemy malarskie do wież, łopat i innych elementów turbin wiatrowych

2012

Elektrownie atomowe

Systemy malarskie do powierzchni metalowych i mineralnych w elektrowniach atomowych

2011

Teknodur Combi 3560

Farby poliuretanowe Ultra High Solids: niższa emisja LZO, większa przepustowość lakierni, doskonała trwałość koloru, znakomita odporność na warunki atmosferyczne i korozję

2011

Farby przemysłowe ogólnego stosowania i do ciężkiej antykorozji

Antykorozyjne i dekoracyjne farby do metalu, tworzyw i kompozytów

2010

Informacje o produktach

Antykorozyjne systemy powłok malarskich i farby przemysłowe 

2009

Konstrukcje stalowe

Malarskie rozwiązania antykorozyjne do zabezpieczania kontrukcji stalowych

2009

Zbiorniki i rurociągi

Systemy powłokowe do malowania zbiorników i rurociągów  

2009

Sprzęt i maszyny transportujące

Systemy powłokowe do malowania sprzętu i maszyn transportujących 

 

Ekrany akustyczne, elementy infrastruktury drogowej

Ochrona antykorozyjna oraz ochrona przed grafitti

Teknoplast HS 150

Jednowarstwowa farba epoksydowa szerokiego zastosowania

Farby proszkowe


Farby jachtowe

2013

Farby jachtowe

Farby do malowania jachtów z laminatów, drewna oraz stali i aluminium

2013

Tablica Farby jachtowe

Malowanie jachtów - produkty i kolorystyka